दूरभाष निदेशिका

विभाग : सभी

क्र.सं. नाम पदनाम विभाग संपर्क ईमेल
11 डाॅ.रीतू श्रीवास्तव अतिथि शिक्षक राजनीति शास्त्र 9713000030 ritusri100@gmail.com
12 डाॅ.अनीता चौबे अतिथि शिक्षक हिन्दी 9993708324 anitachoubey2801@gmail.com
13 डॉ. रविन्‍द्र अशेकराव मुढ़े अतिथि शिक्षक नाट्यकला 8319142755
14 डॉ. शैलजा त्रिवेदी अतिथि शिक्षक योग एवं मानव चेतना विकास 9425023531
15 डाॅ. सुरेश तिवारी प्रभारी पंचकर्म 7974295927
16 डॉ. योगेन्‍द्र पयासी अतिथि शिक्षक जीव विज्ञान 9425182955
17 डॉ. रश्मि चमुर्वेदी अतिथि शिक्षक शिक्षा 9425667550

नवीन सूचनाएँ

28 अक्टूबर
2020
06 अक्टूबर
2020
अधिक पढ़ें